Hỗ Trợ Lắp Đặt

- Đối với khách hàng nội thành sẽ được miễn phí vận chuyển và lắp đặt tại nhà, tư vấn cho chủ nhà những mẫu quạt trần cho phù hợp với ngôi nhà và giá luôn thấp nhất  - Đối với khách ngoại thành và các tỉnh sẽ được giảm ngay 200K cho chi phí lắp đặt. giá được giảm sẽ được trừ  trực tiếp ào tiền hàng - BKVlight có thể hỗ trợ chủ nhà hướng dẫn chủ nhà lắp đặt sao cho đúng kỹ thuật

- Đối với khách hàng nội thành sẽ được miễn phí vận chuyển và lắp đặt tại nhà, tư vấn cho chủ nhà những mẫu quạt trần cho phù hợp với ngôi nhà và giá luôn thấp nhất 

- Đối với khách ngoại thành và các tỉnh sẽ được giảm ngay 200K cho chi phí lắp đặt. giá được giảm sẽ được trừ  trực tiếp ào tiền hàng

- BKVlight có thể hỗ trợ chủ nhà hướng dẫn chủ nhà lắp đặt sao cho đúng kỹ thuật