Mọi Giao Dịch Của Khách Hàng Xin Chuyển Khoản về Số Tài Khoản Vietcombank , BIDV

Thông Tin Tài Khoản Như Sau: 

Vietcombank: Nguyễn Ngọc Thịnh  - 0491000081025 - Ngân hàng Vietcombank Hà Nội 

BIDV: Nguyễn Ngọc Thịnh -  12210001452897 BIDV Hà Thành Hà Nội